Welkom

Onderwijsbestuur en -management

Home Home Contact Contact Over Over  OBenM 2014
M

Partner voor onderwijsbestuur en -management

Bij: vervanging van een bestuurder of manager bij geplande of ongeplande afwezigheid; tijdelijke toevoeging aan college van bestuur of directie, ter ondersteuning; begeleiding van crisisprocessen; het uitvoeren van specifieke opdrachten of onderzoeken.

OBenM

Home Home